Медична служба інформує

Європейський тиждень імунізації 

Шановні колеги!

 

Згідно листа Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Прошу ознайомитися та довести до відома зазначену інформацію батькам дітей.

 

   З 24 квітня 2024 року в Україні стартує  Європейський тиждень імунізації, який буде тривати до 30 квітня.

Імунізація - єдиний ефективний засіб у профілактиці інфекційних хвороб сьогодні, коли в  за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я щорічно та спрямовані на інформування Україні відзначається зростання  на захворювання, які можна попередити за допомогою вакцинації.

Для проведення щеплень не існує додаткових лабораторних обстежень.

Контакт з хворим на інфекційне захворювання, підйом температура тіла до 38,0 град. не є протипоказанням до вакцинації.

Якщо дитина пропускає щеплення не треба розпочинати всю серію вакцинації спочатку. Проте вкрай важливо надолужити пропущені дози якомога швидше, адже зростає ризик інфікування та серйозного перебігу захворювання. Для складання графіку необхідно звернутись  до лікаря.

Рекомендовано робити кілька щеплень одночасно — це світова практика, що дозволяє захиститися від кількох захворювань одразу.

Застосування багатокомпонентних вакцин зменшує кількість візитів до лікаря, уколів та надає захист від кількох інфекцій одразу.

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

 

Також необхідно, щоб кожен дорослий перевірив свій щеплювальний статус. Дорослі отримують щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років.

Наразі всі заклади охорони здоров’я нашого регіону забезпечені вакцинами. Всі вакцини безкоштовні та безпечні.

В Україні функціонує Національний портал з імунізації (https://vaccine.org.ua/), завдяки якому кожен може ознайомитись з Календарем щеплень, пунктами щеплень та наявністю вакцин, клінічною характеристикою інфекційних захворювань, ускладненнями після захворювання, а також є можливість задати провідним експертам  будь-яке питання, яке вас цікавить з питань імунізації.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 січня 2021 р. № 31
Київ

Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України “Про повну загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерству охорони здоров’я у тримісячний строк затвердити примірний перелік медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти.

4. Міністерству освіти і науки та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані заклади загальної середньої освіти, обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.


Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                           Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2021 р. № 31

ПОРЯДОК
здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти (далі - заклади освіти) незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.

2. Медичне обслуговування учнів закладів освіти (далі - учні) здійснюється відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Законів України “Про повну загальну середню освіту”, “Про освіту”, “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, “Про охорону дитинства” та “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

3. Медичне обслуговування учнів здійснюється медичним працівником, який, як правило, входить до штату закладу освіти. У разі відсутності у закладі освіти медичного працівника заклад освіти укладає із закладом охорони здоров’я, що провадить господарську діяльність з медичної практики (сестринська справа, педіатрія, загальна практика - сімейна медицина), закладом з надання первинної медичної допомоги - територіальним центром первинної медико-санітарної допомоги або фізичною особою - підприємцем, які провадять господарську діяльність з медичної практики, договір про медичне обслуговування учнів.

4. Медичне обслуговування учнів включає:

організацію проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів;

організацію проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду;

моніторинг стану здоров’я;

здійснення профілактичних та оздоровчих заходів у закладах освіти;

надання медичної допомоги учням, які перебувають у невідкладному стані, у закладах освіти.

5. Обов’язкові медичні профілактичні огляди проводяться щороку медичними працівниками у закладах охорони здоров’я за місцем медичного обслуговування учня у присутності його батьків або інших законних представників.

У разі проживання учнів у віддаленій від закладів охорони здоров’я місцевості зазначені огляди проводяться щороку медичними працівниками закладів охорони здоров’я у закладах освіти на підставі рішення відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та з питань освіти місцевих держадміністрацій.

У такому разі перед проходженням медичного огляду батьки учня або інші законні представники надають інформовану згоду на проведення медичного огляду згідно з формою первинної облікової документації, встановленою МОЗ.

6. Під час обов’язкових медичних профілактичних оглядів лікарі оглядають та проводять обстеження учнів, роблять висновок про стан їх здоров’я, який оформляють згідно з формою первинної облікової документації, встановленою МОЗ, визначають групу для занять фізичною культурою, надають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму харчування та здійснення інших заходів.

За місцем медичного обслуговування учня за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду учня видається довідка за формою, встановленою МОЗ, його батькам або іншим законним представникам для надання до закладу освіти у порядку, визначеному законодавством.

7. Медична допомога надається учням у закладі освіти медичним працівником, що працює у закладі освіти, входить до штату закладу освіти та відповідає кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, або медичним працівником відповідного закладу охорони здоров’я, що провадить господарську діяльність з медичної практики (сестринська справа, фельдшер, педіатрія, загальна практика - сімейна медицина), або фізичною особою - підприємцем, який провадить господарську діяльність з медичної практики на підставі укладеного із закладом освіти договору про медичне обслуговування учнів.

8. Медичний працівник, що працює у закладі освіти та входить до штату закладу освіти або відповідного закладу охорони здоров’я:

проводить антропометрію, термометрію, оцінку загального стану розвитку учнів;

проводить періодичні огляди на педикульоз відповідно до вимог, установлених МОЗ;

здійснює профілактичні та оздоровчі заходи під час навчання;

бере участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів;

здійснює ізоляцію учнів, які мають ознаки інфекційної хвороби, з негайним інформуванням їх батьків або інших законних представників, а також спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим;

надає медичну допомогу учням, які перебувають у невідкладному стані, здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та невідкладне інформування про це батьків або інших законних представників дитини;

бере участь в організації харчування учнів закладу освіти;

здійснює контроль за своєчасністю проходження учнем профілактичного медичного огляду та вакцинації, а також інформує із зазначених питань батьків або інших законних представників;

проводить серед педагогічних працівників, батьків учнів або інших законних представників та учнів просвітницьку та консультаційну роботу щодо здорового способу життя, турботи про психічне здоров’я, виховання здорової дитини;

здійснює інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я;

співпрацює з працівниками психологічної служби закладу освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, закладів охорони здоров’я, а також соціального захисту;

бере участь в організації та контролі проведення поточної дезінфекції та санітарних і протиепідемічних заходів.

9. Профілактичні щеплення проводяться у порядку, встановленому МОЗ.

За місцем медичного обслуговування учня та за результатами проведених щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень видається довідка (за формою, встановленою МОЗ) батькам учня або іншим законним представникам для подання до закладу освіти у порядку, встановленому законодавством.

10. Узагальнена інформація за результатами щорічних обов’язкових медичних профілактичних оглядів щодо загального стану здоров’я учнів доводиться щороку медичним працівником закладу освіти до відома педагогічних працівників та керівника закладу освіти.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2021 р. № 31

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1318 “Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3266).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 788 “Про внесення зміни до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 66, ст. 2367).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2013 р. № 25 “Про внесення зміни до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 6, ст. 203).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 568 “Про внесення змін до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2135).


Наказом МОЗ України від 6.04.2021 р. № 637 затверджено Примірний перелік медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги в медичному пункті закладу освіти, що додається. 

Відповідно до наказу МОЗ № 637 від 06.04.2021 року “Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти” в медпункті закладу освіти мають бути:

·         рукавички оглядові нітрилові нестерильні (різних розмірів) – 10 пар;

·         шприци 2, 5 та 20 мл – по 5 штук кожного об’єму;

·         катетер внутрішньовенний різних розмірів (16G-22G) – по 2 штуки кожного розміру та пластир для його фіксації (3 штуки);

·         20 спиртових серветок; 10 стерильних марлевих серветок розміром не менше 10х15 см;

·         лейкопластир: 1 на нетканій основі завдовжки 3-5 м, завширшки 2-3 см; 1 гіпоалергенний, завширшки не менше 2,5 см, завдовжки від 5 м; 20 бактерицидних розміром не менше 1,9х7,0 см;

·         бинт:  2 еластичних нестерильних, завширшки 8-15 см, завдовжки 2-3 метри; 5 марлевих нестерильних завширшки не менше 10 см, завдовжки від 5 м;

·         5 ампул розчину для ін’єкцій Glucose (глюкози), 0,4 г/мл по 10 мл або по 20 мл в ампулах; по 10 ампул Diphenhydramine (дифенгідраміну): 10 мг/мл по 1 мл в ампулах та Epinephrine (епінефрину): 1,8 мг/мл або 1,82 мг/мл, або 1,0 мг/мл по 1 мл в ампулах. 

 

Також у медпункті має бути:

– по дві:

·         маски-клапани для штучної вентиляції легень;

·         системи для переливання інфузійних розчинів;

·         шини на кінцівку для надання першої допомоги;

– по два:

·         механічні вироби для зупинки кровотечі (турнікет типу CAT або типу SWAT);

·         розчини Sodium chloride (натрію хлорид) для інфузій 9 мг/мл, 400 мл або 500 мл в полімерних контейнерах (пакетах) або полімерних флаконах (пляшках);

·         термометри (для вимірювання температури тіла), в тому числі цифровий або інфрачервоний. 

Також для надання домедичної допомоги, перевірки стану дитини у медичному пункті повинно бути по одному:

·         венозному джгутові; 

·         Salbutamol (сальбутамолу), інгаляції під тиском, або Аерозолю для інгаляцій, дозованого (100 мкг/доза по 200 доз у контейнерах або у балонах); 

·         флакону, контейнеру Chlorhexidine (хлоргексидину біглюконату), розчин для зовнішнього застосування 0,05% по 50 мл або 100 мл або по 200 мл у флаконах, контейнерах; 

·         нашкірному розчину Povidone-iodine (повідон-йоду), 100 мг/мл (10 %), по 30 мл або по 50 мл або по 100 мл у флаконах; 

·         дезінфекційному засобу для обробки рук і шкіри 100 мл; 

·         футлярі або сумці-укладці (саквояжеві) для зберігання, транспортування медичних виробів; 

·         тонометру з малими, середніми і великими манжетами; 

·         портативному пульсоксиметру;

·         пінцету анатомічному;  

·         стетофонендоскопу та одні медичні тактичні ножиці.

Варто пам’ятати, що перед тим, як давати дитині якісь ліки, потрібно зв’язатися з батьками дитини і запитати дозвіл на це.