Звіт директора

Звіт директора закладу за 2022-2023 навчальний рік

 

У відповідності до функціональних обов’язків та на виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у гімназії, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність у 2022-2023 навчальному році.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор гімназії керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом гімназії та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.

Свою роботу та роботу закладу представляю за результатами комплексного самооцінювання відповідно до чотирьох напрямків внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, за якими оцінюють роботу навчального закладу експерти інституційного аудиту, а саме:

 

РОЗДІЛ І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Освітній  процес у Гімназії № 4 Павлоградської міської ради розпочався відповідно до структури навчального року  з 01 вересня 2022 року та тривав по 02 червня  2023 року. Навчальні заняття організовані відповідно до розкладу занять, затвердженого директором  освітнього закладу,  та за  семестровою системою: І семестр тривав з 01 вересня 2022 року по 24 грудня 2022 року; ІІ семестр з 16 січня по 02 червня 2023 року. З 01.09.2022 по 03.04.23 року форма навчання в гімназії – з використанням технологій дистанційного навчання, з третього квітня – змішана форма навчання.

Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне освітнє середовище. Освітнє середовище закладу є безпечним та комфортним для учасників освітнього процесу. Ми постійно працюємо над його оновленням та покращенням.

Проте в закладі освіти залишається проблематичним облаштування території з урахуванням доступності та універсального дизайну. До закладу освіти практично не можуть потрапити дорослі й діти з обмеженими фізичними можливостями, пандус облаштований, але відсутні спеціальні підйомники.

 Територія закладу не огороджена, убезпечена від доступу стороннього автотраспорту, на території закладу немає «схованок», де учні можуть залишитися без нагляду дорослих. Територія  є достатньо озелененою, щороку висаджуємо нові квіти, прибираємо старі дерева (протягом року прибрано чотири берези, які засохли, висадили десять акацій).

Майже всі навчальні приміщення початкових класів (навчальні кабінети, допоміжні приміщення, туалетні кімнати) відокремлені від приміщень для учнів старших класів.

 Облаштування приміщень закладу не становить загрози травмування учнів та працівників (неслизька підлога, належним чином встановлені меблі у навчальних кабінетах, не загромаджені коридори, сходові клітини та рекреації).

Режим прибирання забезпечує чистоту та охайність місць спільного користування, коридорів та навчальних приміщень, спортивної зали.

Заклад освіти дотримується режиму провітрювання, у навчальних кабінетах є графік провітрювання.

 Утримання туалетних кімнат відповідає санітарним умовам, але три  туалети потребують капітального ремонту. За сприяння органів місцевого самоврядування виготовлена проектно-кошторисна документація  для капітального ремонту цих туалетів, тому в найближчому майбутньому чекаємо на реконструкцію туалетних кімнат.

 Приміщення для харчування відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Посуду вистачає на всіх учасників освітнього процесу.

Заклад освіти підключений  до  Інтернету, що значно покращує освітній процес у гімназії й дозволяє використовувати всі можливості глобальної мережі Інтернет. З розвитком глобальної мережі Інтернет гімназія отримала необмежені можливості представити себе, свій колектив та його досягнення далеко за межами свого регіону. Одночасно з’явилася можливість отримувати додаткову інформацію про навчальні заклади України та зарубіжжя, переймати їх досвід для покращення якості освітніх послуг. Інтернет дозволив вести спілкування між колегами-педагогами на сторінках веб-ресурсів, обмінюватися своїми надбаннями, вирішувати наболілі проблеми, тощо. Мережа Інтернет стала доступною майже у всіх кабінетах гімназії.  Виконані роботи по встановленню доступу до мережі Інтернет в укритті закладу, наразі закінчуються роботи по поновленню мережі в кожному навчальному кабінеті.

Навчальний заклад повністю оснащений системою протипожежного оповіщення, датчиками протипожежної сигналізації з різним спектром дії та підключений до пульта централізованого пожежного спостереження.

Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за інклюзивною формою. Протягом 2022/2023 навчального року у закладі освіти, відповідно до заяв батьків та висновку інклюзивно-ресурсного центру,   було організовано інклюзивне навчання у 10 інклюзивних класах для 18 учнів з особливими освітніми потребами. Організовано роботу з асистентами вчителів, створено професійна спільнота асистентів вчителів, яке очолює Філіппович О.О. На жаль , курсову підготовку пройшли лише два асистенти. На початок навчального року  для учнів з особливими освітніми потребами  розроблено індивідуальну програму розвитку за участю батьків, класних керівників, психолога. ІПР протягом року переглядалася, доповнювалася відповідно до можливостей та розвитку дітей. За висновками  ІРЦ  введено корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення, соціально-побутового орієнтування.  У закладі освіти двічі на рік відбулося засідання команди супроводу дітей з ООП щодо складання та доповнення індивідуальної програми розвитку дитини. У нас  облаштована ресурсна кімната для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, в якій є все необхідне. В поточному навчальному році було придбано: великий набір для групової творчості, комплект для мозочкової стимуляції «Балансир», ляльковий театр, математичні терези, тактильна доріжка для розвитку сенсорних відчуттів, підлогова театральна ширма.

Цілеспрямована робота в закладі спрямована на запобігання жорстокості та насиллю в  середовищі гімназистів. У грудні проведено акцію «16 днів проти насильства», під час якої дітям пояснювали, яким чином можна себе захистити, куди звертатися за допомогою у випадку насилля, як попередити домашнє насилля, як будувати безконфліктне спілкування. у січні учні 6-8 класів відвідали захід «Школа без булінгу». На сайті закладу у розділі «Стоп булінг» розміщено корисні матеріали щодо теми антибулінгу, рекомендації спеціалістів. Проведено правовий діалог з випускниками 9-х класів за участю спеціалістів ювенальної превенції «Закон не для страху».

Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму упродовж 2022/2023 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання методичних матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах».

У 2022/2023 навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах при директорові, засіданнях професійної педагогічної спільноти класних керівників тощо.

У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров’я», курсу «Безпека. Здоров`я. Добробут» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи.  В гімназії  оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі розташовані  плани евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих, складений план евакуації з підвального приміщення. Двічі на рік проводився моніторинг стану журналів обліку побутових травм. Стан роботи з охорони праці (відповідальна заступник директора з НВР Тюлюкова О.А), техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в гімназії у 2022/2023 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації закладу.

У класних електронних журналах 1-11-х класів були відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму.

Протягом травня-серпня 2022 року всі педагоги, бібліотекар, завгосп пройшли навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів.

Аналізуючи наслідки травматизму серед учнів за 2022-2023 навчальний рік, з вересня 2022 по червень 2023 року було зафіксовано  5 травм  побутового характеру. 

У 2023/2024 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму.

Проведена соціальна паспортизація класів, гімназії. Складені і опрацьовані списки дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які знаходяться під опікою та позбавлені батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, із неповних сімей, дітей учасників АТО, ООС, списки дітей ВПО.

Для вивчення професійних нахилів і можливостей проведено тестування учнів 7-х, 9-х класів з метою надання допомоги у їх професійному самовизначенні. Проводилася зустріч учнів 9-х класів з працівниками Павлоградської міськрайонного суду, з працівниками університету митної справи та фінансів міста Дніпро завдяки турботі вчителя курсу «Основи правознавства».

Класні керівники та вчителі постійно тримають під контролем своїх учнів.  Володіють інформацією про місце знаходження дітей в позаурочний час,  у разі потреби відвідують вдома, проводять індивідуальні бесіди з батьками та дітьми.

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту гімназії у 2022/2023 навчальному році в основному виконані. У навчальному закладі були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2022/2023 роки, уточнені Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів  та постійного складу навчальних закладів згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту здобувачів освіти закладу проводилася під час вивчення курсів  «Основ здоров‘я», у 6-9-х класах; «Безпека. Здоров`я. Добробут»  у 5-х класах, предмету  «Захист України» у 11-му класі.

Протягом зими під час блекауту на базі закладу працював пункт незламності, найпростіше укриття гімназії працювало під час повітряних тривог для всіх мешканців селища ПМЗ.

Протягом минулого навчального року наш освітній заклад залишався опорним закладом в м. Павлограді з питань ЦЗ та БЖД.

Протягом навчального року відповідальна за роботу з питань охорони праці  поновила всі посадові інструкції в зв`язку зі зміною назв посад педагогічних працівників.

27.03.2023  на базі закладу відбулася зустріч з представниками Павлоградських територіальних курсів з ЦЗ та БЖД (ІІ категорії): з завідувачем курсів Чередниченко С.В., майстром виробничого навчання Ломакою С.С., ветераном – волонтером з питань консультацій ДСНС Бобирем О.І.. Представники курсів провели практичне заняття для працівників закладу з питання «Засоби захисту від вибухонебезпечних предметів».

З 05 по 15 червня на базі гімназії працював літній майданчик. 57 батьків виявили бажання відправити своїх дітей організовано проводити своє дозвілля. Педагоги гімназії під керівництвом вчителя фізичної культури  відповідально віднеслися до організації колективного відпочинку вихованців: це і зустріч з письменницею Тетяною Руменко, організованою бібліотекарем, це і фестиваль дитячої атр-терапії в Школі мистецтв, цікаво пройшли спортивні змагання, організовані в ФСК «Метеорит» Тетяною Дебелою, не забудуть зустріч з тренером по туризму Гордієнко О.О., випробування на скеледромах. Запрошені працівники ДСНС приїхали на пожежній машині: продемонстрували її оснащення, дали можливість кожному відчути себе представником цієї складної професії. Волонтери благодійного фонду провели заняття з дітьми з питань запобігання стресів. Цікаво провели заняття вчителі-предметники: Сікарьова О.І. – інтерактивне заняття «Права дитини», вчителі української мови Раковська Н.М., Звегінцева О.Д. – український квест, Кошляк Ю.В. – екскурсію в майстерні гімназії, заняття з дівчатами вчитель обслуговуючої праці Литвин О.В.. Щоранку проводили ранкову гімнастику вчителі фізичної культури Заболотна Л.В., Кравченко Є.М. Практичний психолог Вакульчик Н.В. проводила заняття в ресурсній кімнаті. Діти мали можливість постріляти в тирі гімназії з вчителем курсу «Захист України» Ялозою В.А.. 

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Мережа класів

Адміністрацією  та педагогічним колективом Гімназії № 4  Павлоградської міської ради систематично проводиться робота щодо збереження й розвитку мережі гімназії. Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Динаміка контингенту здобувачів освіти : 

Набір учнів до 1-го класу гімназії свідчить про те, що гімназія  має авторитет серед мешканців мікрорайону і ми не маємо проблем з набором першокласників.

Середня наповнюваність класів у 2022-2023 навчальному році становить 28 учнів. Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2022/2023 навчальному році були:

Аналізуючи перехід учнів до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім’ї, воєнний стан в країні, більшість здобувачів освіти, які виїхали під час війни за кордон, не мають на меті повертатися до України. Багато родин і учнів в зв`язку з воєнними діями покинули межі міста, області України, але продовжували навчатися на нашій гімназійній платформі. Постійно протягом року моніторили контингент учнів, більшість не забирали з гімназії своїх особових справ.

Основними напрямками роботи щодо забезпечення  соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку.

  На кінець  2022-2023 навчального року у початкових класах закладу освіти навчається 219  учнів,  у 5-9 класах – 332 учні, у 11-му класі – 29 учнів, разом 580 учнів.

Згідно з річним планом роботи  освітнього закладу  на 2022/2023 навчальний рік адміністрацією закладу було проведено моніторинг навчальних досягнень учнів 5-9-х,11-го класів.

За підсумками моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти за 2022/2023 навчального року із 580  учнів 1 -11 класів:

  Результати  річного  оцінювання  знань  здобувачів освіти освітнього закладу   наведені в таблиці:


Підвищилася якість знань здобувачів освіти в порівнянні з минулим роком (було 23%). Збільшилася кількість здобувачів освіти, які навчаються на високому рівні (було 7 учнів). Досить високу якість знань показали учні 5-А (40%) та 5-Б (55%) класів.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, робимо висновок, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня.

Вісімдесят один учень у навчальному закладі має оцінки початкового рівня. Цей показник викликає занепокоєння серед адміністрації закладу. Дане питання розглядалося на нараді при директорові й на засіданнях професійних спільнот педагогічних працівників, з’ясовувались причини слабкої успішності учнів. Серед них були названі такі:

ü відсутня система роботи із слабо встигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття через хворобу,

ü недостатній зв’язок учителів із батьками,

ü     неможливість учнів, що знаходяться за кордоном,  вийти своєчасно на урок при дистанційному навчанні.

Одним із шляхів поліпшення якості освіти, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах сучасного суспільства є впровадження  вивчення допрофільних предметів в гімназії.  Дане питання треба добре вивчити і впроваджувати в наступному навчальному році.

 

Робота з обдарованою молоддю

У 2022-2023 навчальному  році значна увага приділялася роботі з обдарованими дітьми, втілювались у життя заходи щодо реалізації програми «Обдарована дитина».

Ефективною формою роботи для реалізації, утвердження своїх здібностей є предметні олімпіади та конкурси.

У І етапі Всеукраїнських предметних олімпіад узяли участь всі бажаючі учні (624 здобувача освіти). В основному цей тур олімпіад проходив на платформі «На урок».

Не дивлячись на воєнний стан в країні,  учні гімназії брали участь в міському та обласному етапах предметних олімпіад.

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика взяли участь 2-є гімназистів.

Адміністрацією гімназії був проведений моніторинг участі учнів  в іграх та конкурсах. Результати моніторингу приведені у таблиці.

Всього учасників конкурсів за рік – 2461 учнів.

Вперше 7 учнів 7-Б класу взяли участь під керівництвом вчителя фізики Кравченко Л.О. у Всеукраїнському конкурсі «Як це працює: водопровід і каналізація».

Вчитель математики Лукіних Л.М. порекомендувала випускникам взяти участь в геометричній олімпіаді, яка проходила на базі Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Взяли участь три здобувача освіти.

Троє учнів 7-Б класу  взяли участь в  олімпіаді з фізики, яку проводив університет ім. Каразіна (м. Харків) в нетрадиційному форматі. Але, на жаль, завдання виявилися занадто складними для семикласників.

Підсумки участі учнів

Гімназії № 4 Павлоградської міської ради

у  Всеукраїнській олімпіаді «На урок»

протягом 2022-2023 навчального року

У закладі значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління, розвитку  творчої особистості кожного учня.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що робота гімназії з обдарованими дітьми виконувалася згідно плану на достатньому рівні.

Інклюзивне навчання

Гімназія забезпечує  здобувачів освіти з особливими освітніми потребами інклюзивною формою навчання, яке відповідає основним принципам інклюзивної освіти, рівності та поваги до прав людини. Право на доступну освіту зазначеної категорії дітей реалізується за бажанням батьків.  У закладі організовано 10 інклюзивних класів (1-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 5-В, 6-А, 6-Б, 7-А), в яких навчається 18 осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей (стаття 20 Закону України «Про освіту»). Видано накази по гімназії  про створення класів з інклюзивною формою навчання та створення команд психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Навчання здійснювалося за освітньою програмою закладу освіти, адаптованою або модифікованою з використанням корекційно-розвиткової складової. У закладі працює ресурсна кімната, в якій проводилися  індивідуальні та групові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття. Для реалізації інклюзивного навчання в закладі працюють 6 асистентів вчителів, 3 практичних психологи, вчитель-логопед і вчитель-дефектолог.

    Серед форм навчання використовувалася змішана та дистанційна.

    У закладі в повному обсязі забезпечувалися психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття. Проведення корекційних занять відбувалося за графіком відповідними спеціалістами в синхронному режимі за допомогою Meet конференції та занять на базі гімназії.

       Для успішної організації інклюзивного навчання були розміщені ознайомчі матеріали на сайті гімназії, проводилися  щотижневі бесіди асистентів вчителів та класних керівників з дітьми та батьками, створювався належний мікроклімат в учнівському колективі.

    Командою психолого-педагогічного супроводу було проведено два засідання, на яких здійснювався збір інформації про особливості розвитку дитини з ООП, її інтересів, труднощів, освітніх потреб, проводилась підготовка необхідної документації, визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, розроблялась індивідуальна програма розвитку дитини з ООП, проводився моніторинг виконання ІПР, оцінка діяльності  педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР, надавались рекомендації, консультації та методична допомога педагогам закладу освіти в роботі з дитиною з ООП, аналізувались навчальні досягнення учня, результати роботи з учнем, що навчається в інклюзивному класі   (представлення портфоліо учня).

      Учнів з особливими освітніми потребами постійно супроводжували асистенти вчителів за допомогою телефонних дзвінків (уточнення інформації, консультації щодо роботи в Zoom, Meet та Google Class, виконання та оформлення завдань). Всі вчителі, які працювали з учнями з особливими потребами, враховували індивідуальний план розвитку дитини та адаптували, модифікували завдання та поданий матеріал відповідно потребам даних учнів.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

         У 2022/2023 навчальному році методична робота гімназії була спрямована на реалізацію науково-методичного проєкту: «Партнерська взаємодія гімназії  й сім’ї, підтримка дитини в освітньому середовищі Нової української школи»

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України заклад освіти створював оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту, отримання молоддю повної загальної середньої освіти. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх закладів.

Особливістю 2022/2023 навчального року в закладі була організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, а з 03.04.2023 за змішаною формою навчання.

Надзвичайною особливістю роботи закладу у 2022/2023 навчальному році було проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, викликаного початком повномасштабної російсько-української війни, робота в період відключення електроенергії.  Вже третій рік поспіль педагоги закладу використовують технології дистанційного навчання у роботі зі здобувачами освіти закладу: платформу Google Classroom, яка дає змогу проводити відеозустрічі та уроки в Meet, створювати спільні Google-форми, таблиці. Співпраця в рамках гімназія-учні-батьки також налагоджена через Google-classroom, Skype; соціальні мережі Facebook, месенджери Viber, Twitter, Zoom, Telegram. Варто відзначити достатній рівень володіння сучасними освітніми технологіями педагогами закладу.

В грудні 2022 року було обговорено і затверджено Положення про професійні спільноти педагогічних працівників закладу.

Протягом 2022-2023 навчального року педагогічні працівники закладу працювали у наступних професійних спільнотах:

-         Професійна спільнота вчителів іноземних мов

                  (керівник Іванова Людмила Геннадіївна).

-         Професійна спільнота вчителів природничого циклу

                  (керівник Дацко Наталія Григорівна).

-         Професійна спільнота вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури, трудового навчання, основ здоров’я

                  (керівник Кравченко Євгенія Максимівна).

-         Професійна спільнота вчителів гуманітарного циклу

                  (керівник Романенко Світлана Володимирівна).

-         Професійна спільнота вчителів початкових класів

                  (керівник Руча Надія Андріївна).

-         Професійна спільнота вчителів математичного циклу

                  (керівник Лукіних Людмила Михайлівна).

-         Професійна спільнота асистентів вчителів класів інклюзивного навчання                (керівник Філіппович Олена Олександрівна).

-         Професійна спільнота класних керівників.

Аналіз роботи професійних спільнот засвідчує, що основну увагу вчителі приділяли підвищенню фахової майстерності, розвитку власної творчої особистості, спільному вирішенню завдань, поставлених спільнотами щодо втілення сучасних інновацій та педагогічних технологій, сприяли творчому підходу до реалізації ідей програм з кожного предмета на забезпечення, засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання здобувачів освіти.

Науково-методична рада закладу забезпечувала планування, керівництво та аналіз методичної роботи протягом року. Майстерність учителів здійснювалася через постійне самовдосконалення, вивчення передового досвіду вчителів України та своїх колег шляхом самоосвіти та через участь у роботі професійних спільнот, семінарах, виконанні особистих творчих планів.

Педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус», «Ед-ера», де проходили курси, брали участь у семінарах та конференціях, створювали тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що порівняно з минулим навчальним роком зріс рівень фахової майстерності педагогів. Педагогічний колектив гімназії в процесі своєї діяльності реалізував мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку навчального року.

У 2022/2023 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками гімназії були: педагогічна рада, методична рада, засідання професійних спільнот педагогічних працівників закладу, інструктивно-методичні наради,  курси підвищення кваліфікації, атестація, самоосвіта.

Протягом навчального року було проведено 47 засідань педагогічної ради закладу. Велика кількість пояснюється, перш за все тим, що в різний час діти переходили на сімейну форму навчання, в зв`язку зі зміною  назви навчального закладу вносили зміни в локальні нормативно-правові документи.

Пріоритетні напрямки діяльності гімназії реалізовувались шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій, методики активного і інтерактивного навчання і виховання учнів, компетентнісного підходу до навчання здобувачів освіти. Значна увага приділялась підвищенню якості навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників гімназії, організації роботи з обдарованими та здібними учнями, здійснення моніторингу якості освіти у закладі.

Для учнів з числа тимчасово внутрішньо переміщених осіб у закладі було організовано навчання за заявою одного з батьків. Забезпечили цю категорію дітей планшетами (отримали протягом року 4 планшети).

Незважаючи на усю складність освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році освітні навчальні програми виконані повністю.

Постійно проводилися консультації для педагогічних працівників адміністрацією закладу, керівниками професійних спільнот педагогічних працівників з питань організації освітнього процесу, методичної роботи, ведення  документації, використання під час планування та проведення уроків та позакласних заходів інновацій освіти.

Упродовж навчального року в гімназії були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня кожного члена педагогічного колективу. Враховуючи науково-методичні проблеми педагогічного колективу та професійних спільнот педагогів, кожен вчитель обрав власну методичну проблему, над якою працював, впроваджуючи її в практику роботи та вдосконалюючи свою майстерність.

Педагоги закладу щорічно підвищують свій професійний і загальнокультурний рівень та педагогічну майстерність в організації дистанційного навчання.

Педагогічні працівники проходили курси підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання на освітній платформі «Едюкейшнал ера»,  що є суб'єктом підвищення кваліфікації. Протягом 2022/2023 навчального року курсову перепідготовку на базі Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради (дистанційно) пройшли 18 педагогів. 100% щорічно вчителі підвищують кваліфікацію відповідно Плану підвищення кваліфікації.

Протягом минулого навчального року три педагоги початкових класів проходили сертифікацію. Андріанова О.В. та Конанихіна В.М. отримали сертифікат.

       Гімназія для організації освітнього процесу використовує такі сервіси:

-         Google Class для асинхронного навчання;

-         Zoom, Meet для синхронного навчання;

-         Viber, Telegram для оперативного інформування учасників освітнього процесу;

-         телефонний зв’язок для учнів, які не мають доступу до Інтернету або відсутні технічні засоби навчання.

Відповідно Стратегії організації освітнього процесу в закладі освіти під час навчання з використанням елементів дистанційного навчання вчителі проводили не менше 90% уроків в синхронному режимі (Meet) від загальної кількості уроків з кожного предмету. В Google Class кожен педагог розміщував інформацію та завдання відповідно розкладу кожного класу, уроки проводились в синхронному та асинхронному режимі. Вчителі враховували і допустимий обсяг домашніх завдань для кожного класу.

   Весь матеріал, наданий педагогами учням, відповідає навчальним програмам. Для перевірки знань вчителі використовували різні завдання під час проведення уроків в синхронному режимі: усне опитування, посилання на вправи LearningApps. Під час асинхронних уроків-тестові завдання, узагальнення інформації в таблицю, виконання вправ з підручника. Після перевірки завдань вчитель надавав зворотній зв’язок відразу під час онлайн-уроку узагальнено, не конкретизуючи помилки конкретного учня  або за допомогою текстового повідомлення конкретному учню. Вчителі активно використовували електронні репозитарії освітнього контенту, а саме відео пояснення інших вчителів, інфографіку, документальні відеоролики (YouTube), відео уроки Всеукраїнської школи онлайн, готові тестові завдання освітніх проєктів «На урок», «Всеосвіта» та LearningApps.

     Значна увага приділялася проведенню атестації педагогічних працівників: були видані відповідні накази, організована робота атестаційної комісії І рівня згідно з планом, вивчався досвід роботи педагогів (відкриті уроки, позаурочні заходи, творчі звіти вчителів, які атестуються, анкетування тощо). Атестаційною комісією І рівня було проатестовано 4 педагога, ІІ рівня – 10 педагогів, заступник директора з НВР. Підтверджено:

·   «спеціаліст вищої категорії» - 9 педагогів;

·   11 тарифний розряд – 1 педагог;

·   Звання «Старший учитель» - 1 педагог;

·   Звання «Вчитель-методист» - 2 педагоги;

Встановлено:

·   Кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 3 педагоги;

·   Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагог;

Присвоєне:

·   Педагогічне звання  «старший вчитель» - 5 педагогів.

    Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях  чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, ведення документації, психолого-педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях та методиках  щодо організації освітнього процесу. Матеріали атестації узагальнені у вигляді портфоліо досягнень педагогічних працівників, що зберігаються у гімназії.

Підсумки атестації педагогічних працівників гімназії у 2022/2023 навчальному році відображено у наказі наказ № 26-к від 29.03.2023 «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2023 році».

 Згідно з річним планом роботи гімназії на 2022/2023 навчальному році проведені всі педради, наради при директорі та його заступниках.

Упродовж року в закладі здійснювався моніторинговий підхід до якості навчальних досягнень учнів, взагалі всього освітнього процесу, а саме:  моніторинг роботи з обдарованими учнями, моніторинг рівня знань, умінь та навичок учнів з предметів. Це давало змогу здійснювати порівняльний аналіз різних ділянок роботи, робити певні висновки і вживати необхідних заходів.

Заклад має свій сайт, де висвітлюються досягнення педагогічного та учнівського колективу та проблеми розвитку освіти.

Разом з тим в організації методичної роботи є невирішені проблеми і недоліки:

•    недостатньо налагоджене взаємо відвідування уроків учителями;

•    кожна професійна спільнота педагогічних працівників автономна у своїй роботі й практично не пов’язане з роботою інших;

•    недостатня роль голів професійних спільнот в організації цілеспрямованої роботи зі здібними учнями з підготовки  команд гімназії до участі в міських та обласних етапах учнівських олімпіад, конкурсах різних рівнів;

•    педагоги залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях.


Виховна робота

В основу організації системи виховної роботи навчального закладу покладено Програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів», Концепцію національно-патріотичного виховання учнівської молоді,  учнівського самоврядування.

На виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ МОНМСУ від 31.10.2011 № 1243), згідно з річним планом роботи закладу освіти педагогічний колектив у 2022/2023 навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, працював над впровадженням проблеми «Педагогічні стратегії розвитку само ефективності особистості в освітньому просторі  НУШ через вивчення системи духовно-моральних та культурних цінностей українського народу».

Виховна робота з учнями була проведена за такими орієнтирами:

-  фізичне здоров’я дитини – здоров’я нації;

-  виховання та розвиток особистості дитини;

-  громадянське виховання;

-  родинно-сімейне виховання;

-  трудове виховання;

-  художньо-естетичне виховання;

-  морально-правове виховання;

-  екологічне виховання;

-  формування здорового способу життя;

-  превентивне виховання.

Пріоритетними напрямками виховної роботи були національно-патріотичне виховання та духовний розвиток дитини.

З метою виховання самосвідомості майбутнього громадянина України та забезпечення повноцінного розвитку гімназиста, розумового, естетичного, фізичного виховання у закладі освіти в умовах воєнного стану діяв 1 гурток, а саме:

Вихованці цього гуртка взяли участь в двох міських інтелектуальних онлайн вікторина, в першій вікторині «Відун»  посіли  І місце, в другій «Рятівник» – ІV, за підсумками двох конкурсів – І місце. Повинні були брати участь в обласному турі, але учасники конкурсів – всі випускники 11-го класу, і термін здачі НМТ співпав з терміном проведення обласного туру,  тому були звільнені від участі в обласному турі.

З березня   місяця брали  активну участь в просвітницькому проєкті «Прозора школа» офісу доброчесності НАЗК. Учасники проєкту на  виховних годинах, годинах спілкування, на уроках читання, ЯДС,ОТМ, тренінгах, засіданнях «круглого столу» проводити  уроки доброчесності як в початкових класах так і в класах середньої та старшої ланки. За квітень та березень всього було проведено 40 уроків з трьох тем. Діти разом з батьками та вчителі мали можливість брати участь в  анкетуваннях, опитуваннях, робити аналіз конкретної ситуації з життя гімназії, що пов’язана з темою доброчесності, дивитися відео – фільми, відео – ролики, розбирали суперечливі моменти, уточнювати нюанси, ставити запитання. Участь у проєкті продовжується, попереду у нас праця в цьому напрямку до грудня місяця наступного навчального року.

Протягом навчального року здобувачі освіти закладу взяли участь у  16 з 18  виховних заходах та конкурсах міського рівня: маємо 1 перше місце, 3 других місця.

Діяльність професійної спільноти класних керівників 1 – 9, 11 класів була спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, зміцненню фізичного та духовного здоров’я, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців.

Протягом навчального року  педагогічний колектив навчився працювати та проводити виховні заходи за новими формами: флеш-моби, челенджи, відео – фільми, колажі тощо. Здобувачі освіти стали активними учасниками обласних заходів «Активна осінь Дніпропетровщини». Щоденні онлайн - заняття з фізичної культури згуртували навколо себе більшість здобувачів освіти гімназії, з різних  видів спорту

З метою виховання  поваги до військовослужбовців Збройних Сил України, здобувачі освіти брали участь в міських та  обласних заходах, присвячених Дню Збройних Сил України, а саме: у обласному  конкурсі малюнків поштової марки. Дванадцять  робот  дітей згідно положення, були відправлені на конкурс за посиланням у соціальних мережах Фейсбуку та на сайт гімназії. Починаючи з 4 грудня, протягом декілька днів, учні гімназії разом з класними керівниками та батьками відвідували поранених військових в  лікарні інтенсивного лікування м. Павлограда  № 4, де з великим задоволенням дарували їм обереги, подарунки та вітальні листівки з малюнками. Здобувачі освіти протягом року  разом з батьками брали участь у благодійній акції по збиранню продуктових наборів, одягу, виготовляли обереги, робили малюнки зі святковими побажаннями, складали кошики смаколиків.  Все передано військовослужбовцям, які тоді  знаходилися на лікуванні.  Гімназисти  брали участь у створенні відео привітання з нагоди Дня Збройних сил України. Для бійців на фронт було зроблено17 буржуйок для обігріву взимку.  Протягом листопада та грудня місяця  батьки та працівники гімназії зібрали більш 200  пляшок для подальшого виготовлення свічок, деякі працівники гімназії, батьки, вчителі плели сітки.

Як завжди  результативно пройшов екологічний Марафон, де наші діти взяли участь у акції "Макулатуринг", "Полювання на пластик", "Чистота довкілля – запорука мого здоров’я", "Мій ековчинок", операції "Обеліск", акція "Дах для птаха". В екочеленджі "Раціональне використання – виклик прийнято!" гімназисти продемонстрували оригінальні та практичні екосумки, користь використання енергозберігаючих ламп, правила економії енергоресурсів, використання без фосфатної побутової хімії. За результатами участі  у міському екологічному марафоні гімназія отримала диплом відділу освіти Павлоградської міської ради у номінації «Еко – практичність».

Виходячи із вище сказаного, вважати виховну роботу у 2022-2023 навчальному році такою, що відповідає плану та реалізації концепції національної школи в педагогічному процесі.

 

РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

Як керівник закладу освіти розумію, що якість освітньої діяльності неможлива без розуміння шляхів розвитку закладу освіти. Цілі розвитку та основні кроки задля їх досягнення формулюються у Стратегії розвитку, що містить визначення цінностей, які сповідує заклад.

В 2022-2023 навчальному році адміністрація закладу освіти разом із передовими педагогами закладу та експертними групами працювала над створенням Стратегії розвитку на 2022-2027 роки для удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі.

Під час розроблення Стратегії розвитку закладу та річного плану роботи закладу ми намагалися врахувати результати вищеописаного анкетування, особливо що стосується булінгу та цькування. Створена Стратегія розвитку закладу включає у себе реалізацію  протягом п’яти років наступних проєктів:  «Інклюзивна освіта: крок за кроком», «Обдарована дитина», «Сучасний освітній дизайн», «Співпраця ДНЗ  та НУШ: педагогіка партнерства», «Плекаємо патріотів України», «Добро починається з тебе», що дасть змогу скерувати педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування двома іноземними мовами, комп’ютерними технологіями.

Протягом 2022-2023 н. р. заклад освіти працював за освітньою програмою (погоджено педагогічною радою, протокол №01 від 29.08.2022 року), складеною відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, яка враховувала профільність навчання, побажання учнів та батьків та включала цікаві курси за вибором.

Освітня програма для 1-4 класу розроблена відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти на основі типової освітньої програми для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна.

Освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405.

Освітня програма  ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408.

Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалась за  програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Варіативна частина робочого навчального плану в 2022/2023  н. р. була спланована на врахування побажання учнів, запитів батьків, кадрове та навчально-методичне забезпечення. Години варіативної складової використані для поглибленого та допрофільного навчання, курсів за вибором, факультативів з метою надання якісної освіти. Загальна кількість годин на варіативну складову становила 32 години.

Варіативна складова навчального  плану в 1 класі  використовувалася на   підсилення предмету «Математика » інваріантної складової  по 1 годині.

Варіативна складова навчальних планів 5-9 класів використовувалася на вивчення спецкурсів з української мови та математики;

Варіативна складова навчального плану 11-го класу використовувалася на вивчення спецкурсів з української мови та математики, з метою якісної підготовки до НМТ-2023, на додаткові години з біології, фізики, англійської мови.

На педагогічній раді (протокол № 01 від 29.08.2022 року) обговорено та взято за основу освітню програму для учнів 1-11 класів на 2022-2023 навчальний рік.

У 2022-2023 навчальному році навчальний заклад працював за річним планом, затвердженим за засіданні педагогічної ради протокол № 01 від 29.08.2023 року, що включав  основні розділи  із управлінської діяльності, навчально-виховної, навчально-методичної та виховної робіт, контрольно-аналітичну та фінансово-господарську діяльність закладу.

Для здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності у закладі освіти розроблена внутрішня система забезпечення якості освіти (протокол засідання педагогічної ради №01 від 27.01.2022 року), що включає критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти, управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти, систему та механізм забезпечення академічної доброчесності, інклюзивного навчання тощо.

Особливу увагу, як керівник, хочу звернути на фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладу. Протягом 2022-2023 навчального року   у закладі здійснені певні ремонтні роботи, закладу надавалася благодійна допомога. Дана інформація зведена в таблицю:

І. Благодійна допомога:

·        3 генератори: 5,5 кВт, 3,3 кВт; 7,5 кВт.

·        4 планшета;

·        3 ноутбука;

·        200 кг брикетів для пункту незламності;

·        4 ящика «Стериліума»;

·        Тарпаулін 10 шт.;

·        Рекреаційний набор для літнього майданчика;

·        50 листів USB;

·        Вогнегасники 4 шт. ( 10 кг -1 шт., 6 кг -3 шт.)

·        Вода бутильована питна 198 бутилок.

ІІ. Придбано:

ІІІ. Зроблено:

1.     Капітальний ремонт приміщення № 3 укриття закладу:

ІІ. Встановлення санітарної кімнати в приміщенні № 2 укриття:

ІІІ. Заміна вхідних дверей в приміщення № 2 укриття.

IV. Ремонт вимощення і цоколя (83 м)

V. Проведено Інтернет в підвал в усі приміщення.

Хочу зазначити, що гімназія  працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено. Проте, на сьогодні залишається багато нагальних проблем, які необхідно вирішити. Це капітальний ремонт харчоблоку, реконструкція трьох туалетів, заміна підлоги в коридорах на другому і третьому поверхах, поновлення навчального комп'ютерного обладнання, оновлення інтер’єру актового залу. Адміністрація закладу постійно вивчає потреби учнів та працівників, готує і доводить до відома засновника запити для задоволення потреб закладу освіти та відстежує їх реалізацію.

Для успішної роботи та конструктивної взаємодії здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти важливе значення має створення сприятливого психологічного клімату у колективі. Психологічний клімат у закладі освіти є визначальним чинником для створення комфортних умов для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Результати анкетування, проведенні у квітні-травні, свідчать в загальному про сприятливий психологічний клімат у колективі, проте  між учасниками освітнього процесу іноді  виникають непорозуміння, вирішити які буває нелегко. Завжди схиляюся до конструктивного вирішення конфліктів задля прийняття рішення, яке задовольнятиме учасників конфлікту. Важлива роль у цій роботі повинна належати практичному психологу закладу.          Однією з важливих складових управлінського процесу є безумовне виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка визначає перелік обов’язкової інформації, яку заклад має оприлюднювати. У нашому навчальному закладі створений та активно функціонує офіційний сайт, де є відкритий доступ до вищезгаданої публічної інформації, що знаходиться у рубриці «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти». Сайт закладу постійно оновлюється, висвітлює події, які відбуваються у житті гімназії, є одним із інструментів організації дистанційного навчання. Життя навчального закладу висвітлюється також на офіційній Facebook-сторінці закладу, що є більш популярною серед учнів та батьків.

Кадрова політика закладу спрямована на забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними та іншими працівниками. Протягом 2022-2023 н. р. заклад освіти був забезпечений кадрами на 100% (38 учителів працювали в 5-11 класах, 8 у 1-4 класах, практичний психолог, логопед-дефектолог, 6 асистентів вчителя).         

На даний час вакантними є наступні педагогічні посади: соціальний педагог (1 ставка), педагог організатор (1 ставка), 2 ставки асистента вчителя, 12 годин математики та три посади для технічного персоналу.      


Рівень педагогічної майстерності педагогів закладу:

«Спеціаліст вищої категорії» – 25 (54 %)

«Спеціаліст І категорії» – 3 (7 %)

«Спеціаліст ІІ категорії» – 4 (9 %)

«Спеціаліст» – 14 (30 % )

 «Старший учитель» – 9 (20 %)

«Учитель-методист» –6 (13 %)

«Відмінник освіти України» – 5 (11 %)

У ході атестації педагогічних працівників було проведено майстер-класи вчителів, де педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами.

Адміністрація навчального закладу сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, розроблений перспективний план підвищення кваліфікації та план підвищення кваліфікації на рік. Планові курси педагогічні працівники проходять на базі комунального закладу вищої освіти «Дніпропетровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус», «Едера» тощо, де проходять курси, беруть участь у семінарах та конференціях, розміщують власні методичні матеріали, створюють тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

При проведенні атестації адміністрація гімназії приділяє належну увагу моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників, хоча в умовах воєнного стану це робити складно.

Щороку, з нагоди Дня працівника освіти відповідно до Положення про преміювання педагогічних працівників відбувається преміювання усіх педагогічних працівників. Технічні працівники преміюються відповідно до додатку 6 Колективного договору закладу освіти «Положення про преміювання, встановлення надбавок, доплат та надання матеріальної допомоги працівникам Гімназії № 4 Павлоградської міської ради»» за сумлінне виконання службових обов’язків.

Як директор гімназії у роботі з працівниками дотримуюся партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є оперативні наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у гімназії залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Висловлюю щиру подяку за співпрацю: учням – за бажання вчитися, учителям — за творчість, за любов до своєї професії; батькам — за допомогу, розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю; технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на території школи. Я вірю в наш навчальний заклад, захоплююся його талановитими особистостями: учнями, вчителями, випускниками, які примножують справу нашого освітнього закладу.