Організація інклюзивної освіти

Організація інклюзивної освіти

Гімназія №4 Павлоградської міської ради забезпечує здобувачів освіти з особливими освітніми потребами інклюзивною освітою. Право на доступну освіту зазначеної категорії дітей реалізується за бажанням батьків.  В закладі організовано 11 інклюзивних класів, в яких навчається 21 особа з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням потреб інклюзивної форми навчання (стаття 20 Закону України «Про освіту»). Навчання здійснюється за освітньою програмою закладу освіти, адаптованою або модифікованою з використанням корекційно-розвиткової складової. У закладі працює ресурсна кімната, кабінети логопеда та психолога, в яких проводяться  індивідуальні та групові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття. Для реалізації інклюзивного навчання в закладі працюють 7 асистентів вчителів, практичний психолог, вчитель-логопед і вчитель-дефектолог.

       Серед форм навчання використовується змішана та дистанційна.

       Проведення корекційних занять відбувається за графіком відповідними спеціалістами в синхронному режимі за допомогою Meet конференції та занять на базі гімназії.

       Дистанційне навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване за допомогою таких сервісів:

-         Google Class для асинхронного навчання;

-         Zoom, Meet для синхронного навчання;

-         Viber, Telegram для оперативного інформування учнів та батьків;

-         телефонний зв’язок для учнів, які не мають доступу до Інтернету або відсутні технічні засоби навчання.

   Учнів з особливими освітніми потребами постійно супроводжують асистенти вчителів. Всі вчителі, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами, склали індивідуальний навчальний план, адаптують, модифікують завдання та програмний матеріал відповідно до потреб дітей.

Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами

-         сприяє когнітивному, фізичному, соціальному та емоційному розвитку;

-         забезпечує відповідні їхній віковій категорії рольові моделі однолітків;

-         створює можливості для навчання в реалістичному/природному середовищі;

-         дає змогу підвищувати самооцінку й відчувати себе частиною цілого;

-         забезпечує рівний доступ до навчання;

-         вчить природню сприймати та толерантно ставитися до людських відмінностей;

-         розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків;

-         забезпечує можливість навчатися на основі ширшого набору форм і методів роботи.