Нормативно-правова база інклюзивної освіти

Інклюзивна освіта в міжнародних документах:
-Загальна декларація прав людини ;
-Конвенція про боротьбу з дискримінацією у сфері освіти;
- Конвенція про права дитини;
- Саламанська декларація;
- Копенгагенська декларація про соціальний розвиток;
- Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю

 

Ключові принципи інклюзивної освіти
(Саламанська декларація, 1994р.)

УСІ ДІТИ мають навчатися разом, незважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними;

УСІ ЗАКЛАДИ освіти мають визнавати і враховувати різноманітні відмінності , а відтак -  і потреби своїх учнів, узгоджуючи різні види, темпи навчання, способи навчання; розробляючи відповідні стандарти, навчальні програми і плани, стратегії викладання та інше;

УСІ ДІТИ мають отримувати будь-яку додаткову підтримку, яка може знадобитися їм в освітньому процесі.

 

Закондавча база інклюзивної освіти

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

Постанови Кабінету Міністрів України

•      Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

•      Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

•      Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

Накази, листи Міністерства освіти і науки України