Освітнє середовище

Безпечне освітнє середовище — сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин (пункт 1 частини 1 статті 1 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Приміщення і територія Гімназії №4 Павлоградської міської ради є безпечними та комфортними для навчання та праці.

Гнучкий дизайну через мобільні робочі місця для індивідуальної, групової та колективної роботи (не лише столи та стільці, але й пуфи, килимки для сидіння) в класах початкової школи створює можливості для швидкої зміни конфігурації освітнього середовища, форм роботи під час навчального заняття.

Ергономічні меблі (меблі різних ростових груп, наявність підставок для приладдя на стільниці, заокруглені кути стільниць, спинок та сидінь).

Наявність місць для відпочинку дітей під час перерв (місця для сидіння, настільних ігор, зони для рухової активності молодших школярів тощо).

Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідне для реалізації освітньої програми:

-         навчальні (навчальні кабінети, майстерні);

-         фізкультурно-спортивні (спортивна зала);

-         актова зала;

-         бібліотека;

-         приміщення для харчування;

-         адміністративні;

-         спеціалізовані (ресурсна кімната, кабінети психолога, соціального педагога, логопеда, методичний кабінет);

-         допоміжні та підсобні (вестибюль, рекреації, гардероби, санвузли).

Учні та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

У закладі освіти створюються умови для здорового харчування учнів і працівників. Якісне і здорове харчування дітей — одна з умов здоров’я, розвитку здобуачів освіти та успішності освітнього процесу.