Учнівське самоврядування

Девіз учнівського самоврядування: 

"Залізна воля, сувора хватка, «Нова цивілізація» віддається всьому без залишку!". 

Список учнівського самоврядування 2023 - 2024 навчального року

Мета і завдання учнівського самоврядування

Ради старшокласників «Нова цивілізація»

Мета: залучення здобувачів освіти гімназії до проведення навчального та виховного процесу, виховання національної свідомості, соціально активної особистості.

Завдання  учнівського самоврядування:

·         Участь у розробці плану роботи гімназії на новий начальний рік;

·         Підготовка та проведення конкурсів, творчих звітів,змагань;

·         Забезпечення порядку у гімназії, організація чергувань у закладі, у класах ;

·         Організація дозвілля на перервах;

·         Проведення загально шкільних лінійок, зборів, конференцій виставок;

·         Організація роботи із збереження шкільного майна;

·         Організація роботи із благоустрою території гімназії;

·         Контроль за відвідування учнями уроків в гімназії;

·         Заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;

·         Проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів.

Шляхи підвищення активності та ролі учнівського самоврядування

1.      Надання учням більшої самостійності і організації колективної діяльності.

2.      Активне залучення учнів до всіх сфер життя учнівського колективу

3.      Поєднання самодіяльності дітей з керуванням дорослих.

4.      Забезпечення життєвих цілей і внутрішнього духовного стану кожного члена колективу через привабливість соціально колективних ініціатив.

5.      Надання учням реальних прав і обов’язків.

6.      Повага педагогів до самостійних думок і рішень учнівського самоврядування, його органів.

7.      Відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності, реалізація в перспективі принципу: жодного підлеглого - усі відповідальні.

8.      Кваліфікована, тактова педагогічна допомога учнівському активу.

9.      Розширення меж гласності учнівського самоврядування, відкритий характер роботи всіх органів самоврядування.


План роботи  учнівського самоврядування ради старшокласників

«Нова цивілізація» на 2023– 2023 н.р.

Положення

про вибори президента учнівського самоврядування

ради старшокласників «Нова цивілізація»

1.Загальні положення

1.Вибори  Президента ради старшокласників  гімназії  проводяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів    кожним класом. 

3.Вибори Президента ради старшокласників гімназії є загальними: право обирати  мають здобувачі освіти  5-9 класів.

4.Президентом ради старшокласників може бути обраний учень, якому на день виборів виповнилось  14 років і який є учнем гімназії.

5.Право висування кандидата в Президенти ради старшокласників  має кожен класний колектив. Клас може висувати кількох кандидатів.

2.Організація та проведення виборів

1.Для проведення голосування створюється виборча комісія.

2.Виборча комісія:

а)складає списки виборців;

б)встановлює форму виборчого бюлетеня;

в)проводить реєстрацію кандидатів у президенти ради старшокласників;

г)встановлює результати виборів і оголошує їх.

3.Передвиборна агітація

1.Учень, який зареєстрований кандидатом у президенти ради старшокласників, має право вести  передвиборну агітацію.

2.Кандидат за допомогою ініціативної групи:

·         Повинен випустити плакат із власною фотографією;

·         Підготувати передвиборчу програму не більш як 1 сторінку  тексту;

·         Може здійснювати інші агітаційні заходи.

3.Права кандидата у президенти ради старшокласників  під час проведення агітаційної компанії:

·         Вільне відвідування уроків;

·         У будь який час відвідувати той клас,у якому кандидат планує провести агітаційну компанію;

·         Проводити агітаційну роботу на перервах та позаурочний час.


 

Положення про Президента ради старшокласників «Нова цивілізація»

Затверджено на засіданні парламенту гімназії  29.10.2022р.

1.Президент ради старшокласників є головою учнівського колективу і вступає від його імені.

2.Президент ради старшокласників обирається здобувачами освіти  на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 2 роки.

3.Президентом ради старшокласників може бути обраний учень гімназії,  який досяг віку 14 років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки з шкільних предметів.

4.Президент ради старшокласників є головою учнівського парламенту.

5.Президент ради старшокласників:

·         Виносить на розгляд парламенту питання, що турбують учнів гімназії;

·         Має право брати участь у роботі  педагогічних рад;

·         Має право ініціювати зміни,що покращать навчання та дозвілля учнів;

·         Має право голосу при вирішенні  питання подальшого перебування учнів в гімназії;

·         Скликає чергові засідання шкільного парламенту ;

·         Бере участь у роботі  комісії по захисту прав дитини;

·         Не має право передавати свої повноваження іншим особам;

·         Координує діяльність парламентських комісій;

·         Має право «вето» щодо  рішень парламенту;

·         Рішення Президента незалежні від рішень  адміністрації гімназії з питанням учнівського самоврядування.

6.     Повноваження Президента ради старшокласників припиняються у разі:

a) відставки;

б) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

в) усунення з поста в порядку імпічменту.

7.Президент може бути усунений в порядку імпічменту. Питання про усунення Президента ради старшокласників з поста ініціюється більшістю (50%+1) парламенту. Рішення про усунення Президента ради старшокласників  з поста в порядку імпічменту приймається парламентом гімназії, не менш як ¾ від складу парламенту.

7.  Повідомлення про обрання Президента оголошується головою виборчої комісії на загально шкільній лінійці.

8.  Президенту гімназії вручається відповідне посвідчення.

СТАТУТ

Ради старшокласників гімназії №4 Павлоградської міської ради


Загальні положення

У відповідності з законом України «Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затверджений Постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 964, Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Декларацією прав дитини
  з метою формування в учнях навичок громадської діяльності, сприяння адміністрації та педагогічному колективу в організації культурно – масового та спортивного дозвілля в Гімназії № 4 Павлоградської міської ради діє учнівське самоврядування на загально шкільному рівні.
Шкільне учнівське самоврядування – добровільна, недержавна, некомерційна дитяча організація здобувачів освіти гімназії.
Шкільне учнівське самоврядування в своїй діяльності керується Конституцією України, цим Статутом та  працює в тісному контакті та під керівництвом адміністрації гімназії.

Мета учнівського самоврядування

Головна мета шкільного учнівського самоврядування – об’єднання зусиль у справі створення умов для вільного розвитку учнівської молоді та демократизації шкільного життя.

1.Права учнівського самоврядування

 Члени шкільного учнівського самоврядування мають право:
- на самовизначення, захист своїх прав та інтересів;
- користуватися окремими приміщеннями, шкільною оргтехнікою і  витратними матеріалами для організації своєї роботи;
- на захист від приниження честі та гідності;
- офіційно висловлювати свою думку про якість викладання й конструктивні  пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу; бути проінформованими щодо рішень педагогічних та батьківських зборів  закладів освіти і направляти до них своїх представників для обговорення  питань, що стосуються здобувачів освіти, з метою активізації співпраці між  учнями та вчителями.Обов’язки шкільного учнівського самоврядування

Члени шкільного учнівського самоврядування зобов’язані:
- прагнути до знань, наполегливо, творчо оволодівати основами науки,  навичками самоосвіти, постійно працювати над собою.
- берегти, примножувати кращі традиції гімназії, бути патріотом свого  навчального закладу, брати активну участь у суспільно-корисній праці,  громадському житті гімназії.
- поважати батьків, учителів, своїх товаришів; турбуватися про хворих і  людей похилого віку та молодших.
- згідно Указу Президента України від 12.05.1996 р. № 417/96 відвідувати  заняття у шкільній формі. Слідкувати за своїм зовнішнім виглядом,  манерами. В одязі виявляти добрий смак та скромність.
- проводити профілактику здорового способу життя серед учнівської молоді.
- у стосунках "учень – учитель ” виявляти довіру один до одного, визнавати  право кожного бути особистістю.


2.Права членів учнівського самоврядування
- регулярно отримувати інформацію про діяльність Ради учнівського  самоврядування;

- звертатись до адміністрації гімназії та президента шкільного  самоврядування  за допомогою в реалізації своїх проєктів, прав та свобод;
- користуватися окремими приміщеннями, шкільною оргтехнікою і  витратними матеріалами для організації своєї роботи;
- вносити свої пропозиції що до роботи учнівського самоврядування;

Тематика засідань учнівського самоврядування на 2023-2024 навчальний рік