Виховна робота

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Вересень

Тема періоду: «Моя безпека –  запорука мого здоров’я»

Завдання періоду:

-  пропагування здорового способу життя;

- проведення профілактичної роботи серед учнів щодо безпеки життєдіяльності;

- формування усвідомлення учнями безпечної поведінки,   гармонійному розвиткові особистості.

Жовтень

Тема періоду : «Моя земля – земля моїх батьків»

Завдання періоду:

·   формувати національну свідомість,

·   виховувати повагу до історії, культури, звичаїв і традицій нашого народу;

·   усвідомлення себе як частини великого народу;

·   почуття відповідальності за націю, державу, її культурне і природне надбання

Листопад

Тема періоду : «Моральність і закон – основа мого життя»

Завдання періоду:

·   виховувати моральні якості, цінності, пріоритети,

·   вміння цінувати себе і кожного як неповторну особистість;

·   формувати правову культуру учнів, єдність моральної свідомості і поведінки;

·   розуміння правил взаємодії людей у суспільстві, толерантного ставлення до інших, необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов´язків, свобод.

Грудень

Тема періоду : «Духовні скарби: від минулого до сучасного»

Завдання періоду:

·   формувати духовно-моральну культуру, готовність до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей та доброчинної діяльності;

·   навичок соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;

·   виховувати повагу до культури свого народу, його звичаїв та традицій  та бажання примножувати їх;

·   розвивати творчі здібності учнів.

Січень

Тема періоду : «Моє сьогодні – крок до мого завтра»

Завдання періоду:

·   розвивати пізнавальну активність учнів, їх загальну ерудицію;

·   створювати умови для самореалізації учнів, розвивати прагнення до саморозвитку;

·   формувати вміння жити і працювати в колективі

·   виховувати соціально активну молодь .

Лютий

Тема періоду : «Моя родина - Україна»

Завдання періоду:

-          допомагати учням усвідомити себе як частину нації;

-          спонукати до самовдосконалення громадянина – патріота, вироблення громадянського обов’язку, готовності стати на захист Батьківщини,

-          виховувати почуття господаря держави;

-          вивчати минуле народу, берегти свій дім, батьків, рід, народ, Батьківщина.

Березень

Тема періоду : «Весна в рідному краї»

Завдання періоду:

·   формувати естетичні почуття, уявлення і знання про прекрасне в житті і мистецтві;

·   розвивати індивідуальні творчі здібності учнів, здатність та інтерес до творчої діяльності;

·   виховувати естетичну культуру особистості, потребу у спілкуванні з мистецтвом

Квітень

Тема періоду : «Наше майбутнє – в наших руках»

Завдання періоду:

·   формувати пізнавальний інтерес до природи, почуття особистої причетності до збереження природних багатств,

·   активну життєву позицію щодо оздоровлення довкілля,  екологічну культуру особистості,

·   виховувати в учнів відповідальне і творче ставлення до праці як можливості виявити свої потенційні здібності,

·    формувати почуття господаря й господарської відповідальності, підприємливість, професійне самовизначення

Травень

Тема періоду : «Минулий рік, що дав ти нам?»

Завдання періоду:

·   формувати почуття «шкільного патріотизму»,

·   вчити аналізувати зроблене, робити висновки, планувати;

·   розвивати активну життєву позицію, демократичні погляди

Участь класів у благодійних акціях, виховних заходах у 2023 – 2024 навчальному році